ธุรกิจส่วนตัว  ไม่จำเป็นต้องออกจากงานประจำที่ทำอยู่  ไม่จำเป็นต้องมีงบลงทุนมหาศาล เราก็สามารถทำงานเป็นนายของตัวเองได้  แต่ต้องทำโดยที่ไม่ทำให้งานประจำของเราเสีย  ไม่ทำให้คนภายนอกมองเราว่า "เรากินแรงหลวง"  จงใช้เวลาว่างจากงานประจำ  มาคิดทำธุรกิจส่วนตัวกันเถอะ