การหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต  เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง  และไม่ควรหยุดและท้อแท้ที่จะหาสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตของ  แม้จะมีอุปสรรคขวางกันเพียงใด