พาลูกศิษย์ไปประกวดแต่งกลอน..

ระดับประเทศ

     เมื่อปลายปีที่แล้ว คือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครูพิสูจน์ได้มีโอกาสพา นายสำอางค์ เกิดโภคา นักเรียนชั้น ม.๕/๑ โรงเรียนบางลี่วิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดกลอนสารานุกรมไทย ระดับภาค ๓๑๐ ดี ของสโมสรไลออนส์ และได้เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่หอประชุมสำนักพระราชวัง

     ในวันนั้นได้มีการประกวด ๒ ประเภทคือการวาดภาพและแต่งกลอน และมีการมอบรางวัลระดับภาคก่อนที่จะมอบรางวัลระดับประเทศโดยท่านองคมนตรี

     ถึงลูกศิษย์ของครูพิสูจน์ จะไม่ได้รางวัลในระดับประเทศ แต่ก็ได้รับเกียรติบัตรจากท่านองคมนตรี นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง