ความเห็น 2350904

พาลูกศิษย์ไปประกวดแต่งกลอน..ระดับประเทศ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ประทีป วัฒนสิทธิ์ ข้อคิดของชาวโกทูโนว์ คือมิตรจิต มิตรใจ เยื่อใย ไมตรี มีให้กันครับ และพุทธพจน์ ที่ว่า วันทโก ปฏิวันทนัง (ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ) ครับ