รวมพลเลขานุการคณะ ชาวมอดินแดง

 รายงานสดและภาพการ "ลปรร ทีมงาน คุณเอื้ออำนวย แห่งมอดินแดง"

 เช้าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวมอดินแดงที่ทีมงานเลขานุการคณะ รวมทั้งคุณอำนวยใหญ่ ท่านรองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.ประจักษ์ ท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ ทีมงานจากคณะต่างๆ

 

 ภาพ รวมพลัง "แลก เปลี่ยน เรียน รู้"

  ในการนำการจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ "เนียนอยู่ในเนื้องานประจำ"

JJ