ในวันที่26-30 กค.49 ดิฉัน เดชา และตา [  เจริญสุข] ได้เดินทางไปเสนอผลงานโดรงการในการประชุม  14 TH  IUSTI-ASIA  PACIFIC   CONFERENCE  ON  STI'S   $  HIV/AIDS ที่ The  Legend  Hotel, Kuala  Lumpur, Malaysia

 

 

 

เราออกเดินทางในวันที่26     การประชุมมีทั้งหมด 4วัน      ในการประชุมนี้เป็นการจัดโดย IUSTI [  International  Union  Against  Sexually  Transmitted  Infections] committee โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพหลัก     ในส่วนของคนไทยที่เป็นกรรมการเท่าที่ทราบคือคุณหมอเชาวลิต  มังคลาวิรัตน์ และคุณหมอวีรพล  จันดียิ่ง

ทางสถาบันบำราศได้นำเสนอเรื่อง Sexual  risk  behavior  and  detection  of  sexually  transmitted  infections  among  person  attending  HIV care:Finding  from  the Infectious  Disease  Institute  in  Thailand

ในการเดินทาง ดิฉันมีโอกาศเจอกับคุณหมอเชาวลิตซึ่งแจ้งว่าจะมีรถมารับ    ผลสุดท้ายคุณหมอต้องเดินทางเข้าเมืองKL ร่วมกับพวกเราเพราะไม่มีใครมารับ    ในมาเลย์จากสนามบินต้องเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงและต้องเสียค่าแทกซี่อีก 1500บาท    ยกเว้นสามารถนั่งรถไฟได้เอง 

ในการเดินทางครั้งนี้ดิฉันกังวลเล็กน้อยเพราะเป็นการเสนอ oral    presentationครั้งแรกในต่างประเทศและมีเวลาเตรียมตัวน้อย     เนื่องจากเพิ่งจะเสร็จจากการประชุม IC ที่พัทยาและต้องเตรียมตัวนำเสนอแทนท่านรองกิตติ     ผู้ที่ติดตามก็ไม่เคยไปต่างประเทศและไม่เคยขึ้นเครื่องบิน       แต่ทั้งสองคนก็ช่วยตัวเองได้ดีถึงแม้การใช้ภาษาจะเป็น snake ๆ   fish ๆ ไปบ้าง     ดิฉันจะให้ทั้งสองคนไปเจรจาสื่อสาร    ถ้ารู้เรื่องก็OK     ถ้าไม่รู้เรื่องก็ถึงผอ.    ในบางวันเจอหมอจากCroasia    ดิฉันก็ง่อยเหมือนกัน    Pardon ? หลายครั้งยังไม่รู้เรื่อง     สุดท้ายก็ smile and  sleep ค่ะ