GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปฐมบรมราชโองการ

    แล้วความอ้างว้างทั้งมวลตลอดเวลาที่ทรงจากไปเพื่อการศึกษาก็มลาหายไปจนหมดสิ้นเมื่อเสด็จนิวัตพระนครในเวลาอีกสี่ปีต่อมา
    ในครั้งนี้ได้พระราชทาน "คำมั่นสัญญา" ที่ไม่เพียงกำหนดไว้ในพระราชหฤทัยแต่ลำพังอีกแล้ว แต่ทรงเปร่งพระบรมราชโองการอันหนักแน่นยิ่งให้คนไทยได้รู้กันทั่วพระราชอาณาจักรในวันพระราชพีธีบรมราชาภิเภษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นตามอย่างโบราณราชประเพณี
    ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษินในพระบรมมหาราชวัง หลังจากที่พระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าฯ ถวายพระนพปฎลมหาเศวตรฉัตร เฉลิมพระนามเป็น
    "พระบาืทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"
    และได้อ่านพระเวทย์กราบบังคมทูลเกล้าถวายพระพรให้เสด็จดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติชำนะอริราชศัตรูทุกทิศทางแล้ว
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแรกในวันนั้นว่า
    "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ที่มา : ครองใจคน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42252
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ปลื้มใจที่ได้อ่่าน