ปฐมบรมราชโองการ

    แล้วความอ้างว้างทั้งมวลตลอดเวลาที่ทรงจากไปเพื่อการศึกษาก็มลาหายไปจนหมดสิ้นเมื่อเสด็จนิวัตพระนครในเวลาอีกสี่ปีต่อมา
    ในครั้งนี้ได้พระราชทาน "คำมั่นสัญญา" ที่ไม่เพียงกำหนดไว้ในพระราชหฤทัยแต่ลำพังอีกแล้ว แต่ทรงเปร่งพระบรมราชโองการอันหนักแน่นยิ่งให้คนไทยได้รู้กันทั่วพระราชอาณาจักรในวันพระราชพีธีบรมราชาภิเภษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นตามอย่างโบราณราชประเพณี
    ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษินในพระบรมมหาราชวัง หลังจากที่พระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าฯ ถวายพระนพปฎลมหาเศวตรฉัตร เฉลิมพระนามเป็น
    "พระบาืทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"
    และได้อ่านพระเวทย์กราบบังคมทูลเกล้าถวายพระพรให้เสด็จดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติชำนะอริราชศัตรูทุกทิศทางแล้ว
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแรกในวันนั้นว่า
    "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ที่มา : ครองใจคน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงพระเจริญความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ปลื้มใจที่ได้อ่่าน

หมายเลขบันทึก

42252

เขียน

03 Aug 2006 @ 10:20
()

แก้ไข

30 May 2012 @ 15:07
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก