ชมรมคริสเตียนเพื่อสังคม  ขอเชิญ นิสิต ผู้สนใจ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

สู้เพื่อแม่

ที่พวกเราจะไปบำเพ็ญประโยชน์ ในสถานสงเคราะห์คนชรา อ.วังทอง เนื่องในโอกาสวันแม่นี้ครับ

 รถออก หน้าอาคารกิจกรรม  วัน เสาร์ ที่  5 สิงหาคม นี้  เวลา 8.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรมก็ประมาณ 14.00 น.ครับ