สพท.ลบ 1 จัดพิธีส่งมอบจักรยานให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนยืมเป็นพาหนะเดินทางไปโรงเรียน  จัดสรรให้ สพท.ลบ 1 จำนวน 853 คัน(102 ร.ร.)  สพท.ลบ 2 จำนวน 110 คัน(15 ร.ร.)  โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานส่งมอบ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 7 ส.ค.2549 ต้งแต่เวลา 07.30 น