วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 สพท.ลบ 1 เชิญร่วมงานมหกรรมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูมหาราชา 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน คร้งที่ 3  ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

           จัดแถลงข่าวสือมวลชน วันที่ 4 ส.ค.2549  ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี  มีการแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อมวลชน กับผู้บริหาร สพท.ลบ 1 เริ่มต้งแต่เวลา 14.00น. แถลงข่าว เวลา 18.00 น.พร้อมชมการแสดงของนักเรียน และร่วมรับประทานอาหาร