สวัสดีครับชาว Blog

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมาผมเเละทีมงานได้มีโอกาสเข้าพบ คุณอิทธิ ดิษบรรจง อธิบดีกรมอาเซียน และได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนหลายเรื่อง ซึ่งตอนนี้ภาครัฐมีนโยบายเรื่อง "ตระหนักรู้" ในความเป็นชาติสมาชิกอาเซียนให้คนไทยเข้าใจ เเละสามารถต่อยอดได้ครับ

เเละในโอกาสต่อไปผมเเละทีมงานหวังจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กรมอาเซียนครับ

                                                      จีระ หงส์ลดารมภ์