เชษฐ์

เชษฐ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamechet09de
สมาชิกเลขที่143777
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 5 ส.ค.2497 ที่อุตรดิตถ์

การศึกษา  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 6

อดีต เคยรับราชการช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แล้วลาออกประกอบอาชีพอื่น

       2524 - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  สำนักงานราชพัสดุจังหวัดแพร่

       2526 - นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

       2527 - นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

       2528 - ลาออกจากราชการ มาเป็นทนายความ

ปัจจุบัน เป็นเกษตรกรเล็ก ๆ ทำสวน ทำนา ทำไร่ เพียงแค่พออยู่พอกินเท่านั้น

สถานภาพการสมรส โสด