ยามค่ำคืนนี้อากาศออกจะร้อนสักหน่อย  เลยแวบเข้ามาเล่าเรื่องต่อจากตอนที่แล้ว 

ในการไปเรียนนอกห้องเรียนของบรรดานิสิต ป. โท ขาสาพระพุทธศาสนา ของ ม.มจร. วข. นครศรีธรรมราช  ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว  พวกเราเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  พระพุทธศาสนาในประเทศลาว

ภาพด้านหลังยูมิคือหอพระแก้วมรกต ในมหานครเวียงจันทร์ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต อยู่ที่นี่ถึง 200 กว่าปีทีเดียว  เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้เฉพาะด้านนอกเท่านั้น  ข้างในมีที่เคยประทับพระแก้วมรกต  มีพระเล็กพระน้อยเมื่อครั้งสงคราม ชาวพุทธลาวได้นำไปเซื่อง ( ซ่อนไว้ ) พอสงบศึกสงครามก็ไปนำเอามาแสดงไว้ภายในหอโบราณดังกล่าว

ด้านหลังยูมิคือประตูชัยกลางมหานครเวียงจันทร์ มีข้อห้ามว่า ไม่ให้สร้างตึกในนครเวียงจันทร์สูงกว่ายอดประตูชัยนี้

พวกเราส่วนหนึ่งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งได้มาเยือนถิ่นนี้

บรรดากล้องชาวลาวต่างมาถ่ายภาพแล้วขอตางค์รูปละ 20 บาท น่าคิดคือพอเข้าไปเหยียบแผ่นดินลาวเราก็ต้องเสียค่าเหยียบดินด้วยนะครับนี่

บรรดานิสิต ป. โท บางส่วนร่วมถ่ายภาพ...

อยากรู้ว่าบนนั้นมีอะไร

อ้อ...มีการขายของที่ระลึกอยู่บนนั้นด้วยนะครับ มีบันไดขึ้นไปต้องจ่ายกะตางค์ด้วยละ

มองวิวในเมืองหลวงเวียงจันทร์ของลาว

ยูมิอยู่บนประตูชัย

กำลังพัฒนาไปทางเจริญรุ่งเรือง

ตึกที่เห็นคือ ที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีของลาวอยู่ใกล้ ๆ ประตูชัยนั้นแล..

แง่คิด..สิบปากว่าไม่เท่าสองตาเราที่ไปเห็นนั้นแล.