อลงกรณ์ ศกร.

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินประจำศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทโนโลยี ส.ป.ก.
Usernamepeter-k
สมาชิกเลขที่138982
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ก่อนหน้านี้-2549 : ประกอบธุรกิจส่วนต้ว

ปี 2549-2551 : พนักงานปฏิรูปชุมชน   ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด

ปี 2551-2553 : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน   ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด

ปี 2553-ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน   สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.ส่วนกลาง