ขจัดไฟล์อย่างมืออาชีพ ภาคทฤษฏี


Delete Files Permanant

 

เรียบเรียงจาก Effective Erasing Files 

โดย Mindi McDowell, Matt Lytle

ลิขสิทธิ์ของ Carnegie Mellon University 

(มหาวิทยาลัยเดียวกันกัน  ศ.Randy Pausch ผู้เขียนเรื่อง The Last Lecture)


ที่มา  http://www.uscert.gov/cas/tips/ST05-011.html
 

การลบไฟล์ทิ้งแบบมีประสิทธิภาพ


ก่อนที่จะขายหรือเลิกใช้คอมพิวเตอร์ตัวเก่า หรือโยนแผ่น CD หรือ DVD ทิ้ง

ควรมั่นใจก่อนว่าได้ทำสำเนาไฟล์ที่ต้องการไว้หมดแล้ว

เพราะว่าแม้คุณพยายามจะลบไฟล์ส่วนตัวทิ้งแล้วก็ตาม

เพื่อไม่ให้ใครบางคนจะสามารถเข้าไปใช้ไฟล์เหล่านั้นได้อีก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมั่นใจแล้วว่า

Hard drive CD หรือ DVD จะได้ถูกลบทิ้งหรือทำลายทิ้งแล้ว

แต่คนบางคนก็ยังสามารถรื้อฟื้น (ชุบชีวิต )ไฟล์เหล่านั้นให้กลับมาได้อีก

(หมายเหตุ  เช่น โปรแกรม Recuva, Ontrack EasyRecovery,

Active@Filerecovery
, Easy Recovery เป็นต้น) 

 

ไฟล์ที่ถูกลบแล้วไปอยู่ที่ไหน

 

เมื่อได้ทำการลบไฟล์  มันก็จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่

มันอาจจะย้ายไปที่ขยะ trash (Unix, Linux) หรือถังขยะ recycle bin (Windows) 

ที่เป็นพื้นที่ควบคุม เป็นการป้องกันเบื้องต้นให้กับเจ้าของเครื่อง

ถ้าเกิดพลั้งพลาดในการลบไฟล์หนึ่งไฟล์ใด  ก็สามารถเรียกกลับคืนมาได้

แต่ในบางครั้ง อาจจะมีประสบการณ์เลวร้ายที่เกิดจากการล้างถังขยะแบบถาวร

หรือไฟล์บางไฟล์หายไปจากที่ตั้งที่ควรจะอยู่ที่นั้น

ข่าวดีก็คือ แม้ว่าค่อนข้างจะยากในการค้นหาไฟล์ดังกล่าว

แต่มันก็ยังคงอยู่ในเครื่องของคุณ

ข่าวร้ายเช่นกัน แม้ว่าคุณคิดว่าได้ลบไปแล้ว 

แต่ผู้ร้ายหรือคนไม่มีสิทธิ์จะใช้ไฟล์ดังกล่าว ก็กู้คืนได้เช่นกัน 

 

ความเสี่ยงคืออะไร

ให้คำนึงว่าข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

อาจจะมีข้อมูลธนาคาร  ข้อมูลบัตรเครดิต  ขอรับคืนภาษี รหัสผ่านต่าง ๆ

ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลส่วนตัว ภาพส่วนตัว หรือข้อมูลเฉพาะของหน่วยงาน

ลองคิดดูว่าใครบางคนที่ต้องการค้นหาข้อมูลหน่วยงานของคุณ

ก็สามารถสืบค้น/หาได้จากไฟล์จากภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่ผู้ร้าย จ้องจะค้นหา และจะใช้ประโยชน์อย่างหวังร้าย

คุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมประเภทเฉพาะเจาะจงเช่นนี้

ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ

การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางช่องทางการคบค้าสมาคม ทางเครือข่ายสังคม

(ขยายความเพิ่มเติม เช่น facebook, twitter, ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

พวกมาตีสนิท หรือโปรแกรม Trojan, Backdoor, Virus, Keylogger )

ผู้ร้าย มักจะใช้วิธีการดังกล่าว ในการค้นหาข้อมูลหน่วยงานที่ปกปิดหรือเป็นความลับ

เพื่อใช้ประโยชน์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจง

ที่ใช้เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น

 

จะลบไฟล์โดยการฟอร์แมท์ใหม่ได้หรือไม่

การ format Hard disk,  rewritabe CD หรือ DVD

อาจจะเป็นการลบไฟล์แบบผิวเผิน/หรือลบได้ระดับพื้นฐานเท่านั้น

แต่ข้อมูลบางอย่างยังฝังซ่อนอยู่ในบางจุด  

เว้นแต่พื้นที่เหล่านั้น จะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความเป็นไปได้ที่ ผู้ร้ายที่มีความรู้ระดับเลวมาก(ระดับมาร)

ก็ยังสามารถจะกู้คืนชีพข้อมูลเหล่านี้อีก

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของคุณได้ถูกลบอย่างสมบูรณ์

 

บางหน่วยงานก็ใช้กระบวนการที่มากเกินไป  เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทำลายข้อมูลไปแล้ว

แต่กระบวนการดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องอันตราย หรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างถูกต้อง 

วิธีการที่ดีที่สุด คือ   การพินิจพิจารณาว่าโปรแกรม และอุปกรณ์จักรกล

ได้ลบหรือทำลาย Hard drive หรือ CD หรือ DVD อย่างถาวร

เพราะบางโปรแกรมหรืออุปกรณ์จักรกลดังกล่าว

มีประสิทธิภาพแตกต่างกันหลายระดับ (เช่น เครื่องย่อยแผ่น CD, DVD)

ถ้าเลือกโปรแกรมที่จะทำงานประเภทนี้   ให้ดูคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. การลบแบบรับประกันได้   เป็นมาตรฐานของ hard drive รุ่นใหม่

ถ้าเลือกใช้คำสั่งนี้ Secure Erase  โปรแกรมก็จะลบข้อมูลทั้งหมด

ใน drive โดยการเขียนทับทุกส่วนของพื้นที่  

แม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานของ hard drive

2. การเขียนข้อมูลซ้ำหลายครั้ง 
 
เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่เพียงแต่ข้อมูลจะถูกลบออกไปเท่านั้น

แต่จะมีการเขียนข้อมูลเปล่า ๆ ว่าง ๆ โดยการเขียนซ้ำลงไปตามลำดับ

โปรแกรมแบบนี้จะสร้างความยากลำบากให้ผู้ร้าย 

จะต้องลอกข้อมูลออกมาที่ละลำดับ(ครั้ง)

ตั้งแต่ครั้งที่เขียนขึ้นใหม่ลงจนไปถึงชั้นข้อมูลเดิม

การทำแบบนี้เพียง สามครั้งหรือเจ็ดครั้ง  ก็เป็นมาตรฐานที่เพียงพอแล้ว

(หมายเหตุ เหมือนเทปที่อัดทับลงไปทีละครั้ง)


3. การเขียนข้อมูลแบบสุ่มทับลงไป

แทนที่ใช้วิธีการแบบที่ทำตามลำดับเดิม

ก็สร้างความยากลำบากยิ่งขี้นไปอีกให้กับผู้ร้าย

ในการต้องตัดสินใจ หรือค้นหามากกว่าเดิมว่า

ข้อมูลที่แท้จริงจะอยู่ที่ใต้พื้นผิวใด(ลำดับชั้นที่เขียน)


4. เขียนค่าศูนย์ลงไปในพื้นผิวครั้งสุดท้าย

(หมายเหตุ มีโปรแกรม zerofill ใช้กับการแก้ไข hard disk

เป็นประเภท low level format)

แม้ว่าจะมีการใช้โปรแกรมในแบบต่าง ๆ เขียนข้อมูลเปล่า ๆ ว่าง ๆ ซ้ำลงไป

แต่จะต้องมีการเขียนค่าศูนย์แต่เพียงอย่างเดียวซ้ำ ๆ

ลงในระดับพื้นผิวครั้งสุดท้าย การใส่ค่าศูนย์ดังกล่าว

จะเป็นการยกระดับความปลอดภัยเพิ่มขี้น


โปรแกรมประเภทนี้ มีหลายโปรแกรมที่สร้างความมั่นใจได้ว่า 

จะลบข้อมูลได้ทั้งหมด และยังมีอีกหลายโปรแกรม

ที่เป็นทางเลือก ในการล้างหรือเขียนทับไฟล์เหล่านี้

 

วิธีการที่ได้ผลที่สุดในการทำลาย CD หรือ DVD คือ

การใส่เข้าไปในเครื่องทำลายเอกสาร และตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

อย่างไรก็ตามมีเครื่องจักรกลบางประเภท  เลือกที่จะทำลายเฉพาะ

ผิวหน้าหรือผิวพื้นของแผ่น CD หรือ DVD

บางประเภทจะหั่นแผ่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

แต่บางประเภทจะเจาะรูหลายรูปแบบแตกต่างกัน ลงบนแผ่นพื้นผิวทั้งหมด

แต่โดยมากเครื่องทำลายเอกสาร

จะใช้แบบหั่น/ตัดแผ่น CD หรือ DVD เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

 

ถ้าตัดสินใจเลือกเครื่องจักรกลแต่ละประเภท 

ให้เปรียบเทียบทางเลือกด้านต่าง ๆ 

และราคาที่ควรจ่าย สำหรับการตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการทำลายไฟล์ด้วย

 

หมายเหตุ วิธีการที่ดีอีกแบบหนึ่ง คือ

การเผาทิ้งทั้งหมด พร้อม ๆ กันทั้งแผ่น CD, DVD, Hard Drive

เพื่อให้เกิดความร้อนสูงมากสำหรับ hard drive

ให้หมดสภาพหรือหลอมละลายไปเลยก็จะได้ผลมากที่สุด

ถ้าความร้อนยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ

ค่อยนำ Hard Drive ออกมาแล้วใช้ฆ้อนทุบ

จนแหลกละเีอียดแล้วรวบรวมทิ้งถังขยะต่อไปขอมอบบทความนี้แทนคำขอบคุณสำหรับ

ทีมงาน pantip.com ที่มอบพื้นที่สาธารณะในการเขียนบทความ

ผู้ถามคำถามที่ก่อให้เกิดแนวทางในการแสวงหาคำตอบ  

ผู้อ่านที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการเขียนบทความ 

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตอบคำถามต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญญาและความรู้ 

ใน www.pantip.com/tech/basic และ www.pantip.com/tech/software

แหล่งปฐมบทของผู้เขียนในการใช้งาน computer


ขอให้มีความสุขในการใช้งาน

สามารถขจัดไฟล์ได้อย่างต้องการครับ

หมายเลขบันทึก: 421143เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2011 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 18:06 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี