24 กันยายน รำลึกวันมหิดล

สิ่งที่ทุกคนจดจำไม่เคยลืมเลือนคือการ "ให้" อย่างไม่หวังสิ่งใดๆ ความช่วยเหลือเป็นอเนกประการของพระองค์เป็นเสมือนสิ่งย้ำเตือนให้อนุชนรุ่นหลังเจริญรอยตาม เป็นความสุขใจในช่วงเวลาแห่งการ "ให้" ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างแท้จริง

ในเดือนกันยายนนอกจากจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้ว ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่งวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ซึ่งในทุกปีโรงพยาบาลบ้านตากจะได้จัดให้มีพิฑีทำบุญโรงพยาบาลร่วมไปกับการถวายราชสักการะแด่พระบรมรูปของสมเด็จพระราชบิดา เป็นกิจกรรมที่ชาวโรงพยาบาลบ้านตากมากันเกือบครบทุกคนโดยไม่ต้องบังคับ พอดีได้อ่านในหนังสือพิมพฺมติชนมีคอลัมน์ที่ได้กล่าวถึงพระองค์ จึงขอยกมาไว้ในที่นี้ครับ

ใกล้ถึง "วันมหิดล" 24 กันยายน วันที่คนไทยรู้จักกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ทรงเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ ทรงมีแต่คำว่า "ให้" ตลอดพระชนม์ชีพ ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน

สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงมีคุณูปการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทรงมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ พยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ให้ช่วยจัดส่งศาสตราจารย์มาจัดหลักสูตรและปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล

ให้ทุนอาจารย์ไทยไปศึกษาต่อ ทั้งยังพระราชทานทุนการศึกษา และจ้างพยาบาลชาวต่างประเทศมาช่วยสอน พระราชทานเงินสร้างตึกมหิดลบำเพ็ญและตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช พระราชทานเงินซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนพยาบาล และทรงขอพระราชทานทุนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็นทุนสำหรับพัฒนาศิริราช อีกทั้งทรงปรับปรุงวชิรพยาบาล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และโรงพยาบาลสงขลาในเวลาต่อมา

ในด้านการสาธารณสุข พระองค์ทรงร่วมในการพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 โดยทรงแก้ไขเป็นกฎหมายการแพทย์ฉบับแรก ทรงส่งเสริมการมารดาและทารกสงเคราะห์ และทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑล

นอกจากนี้ ยังทรงวางรากฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานรุ่นแรกของประเทศ ทรงวางหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การก่อสร้างอาคารและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การค้นคว้าวิจัย การจัดหอพักนักศึกษา อีกทั้งทรงวางรากฐานการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยพระราชทานทุนส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ ประเทศอังกฤษ ผลิตบัณฑิตเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศและบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาทิ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก และบุคลากรงานสาธารณสุข

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ อภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2463 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำสังข์ ณ วังสระปทุม ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมราชชนกทรงประชวรด้วยพระโรควักกะ(ไต) พิการเรื้อรังมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2466 และสวรรคตที่วังสระปทุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2472

ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนกขึ้นเป็น "สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์" และในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเฉลิมพระอัฐสมเด็จพระราชบิดา จารึกพระนามในพระสุบรรณบัฏว่า "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" ทรงฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้า

เป็นเวลา 76 ปีมาแล้ว ที่มหาบุรุษพระองค์นี้ได้ทรงจากไป แต่สิ่งที่ทุกคนจดจำไม่เคยลืมเลือนคือการ "ให้" อย่างไม่หวังสิ่งใดๆ ความช่วยเหลือเป็นอเนกประการของพระองค์เป็นเสมือนสิ่งย้ำเตือนให้อนุชนรุ่นหลังเจริญรอยตาม เป็นความสุขใจในช่วงเวลาแห่งการ "ให้" ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างแท้จริง

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ทรงเป็นผู้ "ให้" พระจริยาวัตรอันงดงามนี้ ทุกรอบวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายน วันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาท...ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ทาง ททบ.5 วันที่ 17 กันยายน เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 24 กันยายน ที่ รพ.ศิริราช และหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช โทร.0-2419-7646-50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่าทั่วไป

หมายเลขบันทึก: 4209, เขียน: 21 Sep 2005 @ 21:35 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

pannipa
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มีทุนเรียนต่อป.เอกคณะพยาบาลศาสตร์ บ้างไหมค่ะ