วงเรียนรู้คุณกิจตำบลมะม่วงสองต้น


รูปแบบวันนี้แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้าน เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนกันใหม่ (หลังจากการให้การบ้านไปทำ แต่ไม่มีใครทำมาคะ) ซึ่งสรุปรายละเอียดจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม ดังนี้คะ

หมู่ที่ 1

เป้าหมาย

1)      พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2)      สร้างความเข้าใจคณะกรรมการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3)      ระดมทุนให้เป็นกองเดียวกัน

หมู่ที่ 2

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1)      ต้องการให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งในการทำงาน

2)      สร้างจิตสำนึกให้สมาชิกมีความรับผิดชอบมากว่าที่เป็นอยู่

3)      ต้องการให้สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อความอยู่ดีกินดี

วิธีการดำเนินการ

1)      ให้คณะกรรมการสละเวลาให้มากกว่านี้เพื่อความมั่นคงของกลุ่มนั้น ๆ

2)      อยากให้สมาชิกส่งเงินคืนตามกำหนด

3)      ต้องการให้นำเงินไปใช้ตามที่สัญญาไว้กับคณะกรรมการกองทุนนั้น ๆ

หมู่ที่ 4

เป้าหมาย

1)      กรรมการต้องมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎระเบียบของกองทุน

2)      สมาชิกเพิ่มหุ้น เพื่อให้กองทุนช่วยตัวเองได้

3)      เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสูงกว่าฝากเงินกับธนาคารได้ดอกเบี้ย

หมู่ที่ 5

เป้าหมาย

1)      เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน คือ  

-          มีเงินทุนเพียงพอกับความต้องการกู้ยืม

-          สร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกในการชำระคืนเงินกู้

-          ให้ความรู้แก่สมาชิกในการประกอบอาชีพ

2)      เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการที่ดี

-          ด้านคณะกรรมการได้เข้าใจด้านการบริหารงาน

-          รู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง

-          มีการติดตามและประเมินผล

หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์

1)      เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพให้สมาชิก

2)      เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

3)      ต้องการเพิ่มเครือข่ายให้กับกลุ่ม

4)      สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าหมาย

1)      เพื่อเพิ่มสมาชิกกองทุนการเงิน

2)      ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับบางข้อโดยให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วม

3)      เงินกองทุนหมุนเวียนยังมีไม่เพียงพอ ต้องการขอความช่วยเหลือกับหน่วยสนับสนุนจากภาครัฐ

4)      ต้องการความรู้เพิ่มเติม เรื่อง การทำบัญชี  กองทุนสวัสดิการ การบริหารจัดการกลุ่ม และการกู้ การยืม 

การบ้าน

1)      กำหนดเป้าหมายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมที่สามารถทำได้

2)      ดำเนินการตามขั้นตอนที่ร่วมกันกำหนด (กิจกรรม) <p>3)      ดำเนินการแล้วเจอปัญหาอะไรบ้าง </p>4)      แก้ไขปัญหาได้อย่างไร หรือปัญหาใดบ้างที่แก้ไม่ได้ <p>5)      ต้องการให้หน่วยงานใดเข้ามาช่วยสนับสนุน/ส่งเสริม </p>ระหว่างรับประทานอาหารได้นั่งหารือกับคณะทำงาน เห็นถึงปัญหา <p>1)      การนัดเวทีเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ต้องไม่ให้ติดต่อกัน (19-21 กย.) เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภาระงานหลัก มีเวทีติดต่อกันจะกระทบต่อบทบาทที่มีอยู่    2)      คณะทำงานต้องหารือกัน กำหนดเป้าหมาย แนวทาง (Action Plan) และกำหนดบทบาทให้ชัดเจน </p>Action Plan<p>พูดคุยกันถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อไป </p><p>ต.ท่าไร่  หลังจากวันที่ 3 กย.คุณอำนวยจะลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มกองทุนและสัจจะ เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการภายในตำบล </p><p>ต.บางจาก      คุณอำนวยลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยตามหมู่บ้าน </p><p>ต.มะม่วงสองต้น      ก็จะลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้แต่ละหมู่บ้านทำการบ้านและจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คะ </p><p>และได้หารือเรื่องบุคคลที่จะเข้าร่วมเวทีมหกรรมจัดการความรู้ 1-2 ธค. </p><p>คุณเอื้อ   </p><p>1)      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 2)      พัฒนาการจังหวัด3)      คุณประมวล วรานุศิษฎ์ (พช.) 4)      อาจารย์จำนง หนูนิล  (กศน.) </p>คุณอำนวย <p>1)      คุณพัชณี พนิตอังกูร  (พอช.) 2)      คุณจุรี  บรรเทิงจิตร์  (พช.) </p>ที่สำคัญขาดไม่ได้แน่นอนคะ คุณภีม ภคเมธาวี <p>หนู เค เอ็ม </p><p> </p>

คำสำคัญ (Tags): #คุณกิจ
หมายเลขบันทึก: 4202เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2005 17:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี