การปรับระดับสีของภาพโดยใช้คำสั่ง Level

 Level เป็นการปรับภาพ โดยอาศัยข้อมูลของภาพ Histograms ซึ่งเราสามารถปรับระดับสีของภาพให้เข้มขึ้น หรือจางลงก็ได้ โดยมีวิธีการดังนี้ คือ

1.  เปิด File รูปถาพที่เราต้องการขึ้นมา


2.  Click  Image -->  Adjust -->  Level ที่แถบเมนูบาร์ จะปรากฏหน้าต่าง Levels

 

3. Click เลือก Channel สี

4. Click ที่ Preview เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของภาพเมื่อมีการปรับ

5.  ปรับค่า Input เป็นการปรับความมืดสว่างของภาพ โดยเลื่อนลูกศรไปทางซ้ายหรือทางขวาของแถบ Slide มีรายละเอียดดังนี้

  • ลูกศรสีดำ ถ้าเลื่อนไปทางขวา หมายถึงเติมสีดำ จะทำให้ภาพมีความสว่างน้อยลง
  • ลูกศรสีเทา เป็นการปรับภาพให้อยู่ระดับกลางๆมีทั้งสัดำและสีขาวเท่าๆกัน
  • ลูกศรสีขาว ถ้าเลื่อนไปทางซ้าย หมายถึงการเติมสีขาวมากขึ้นจะทำให้ภาพมี  ความสว่างมากขึ้น

6.  ปรับค่า output เป็นการปรับโทนสีของภาพ มีรายละเอียดดังนี้

  •   ลูกศรสีดำ ถ้าเลื่อนไปทางขวา หมายถึงโทนสีจะยิ่งอ่อนมากขึ้น
  •    ลูกศรสีขาว  ถ้าเลื่อนไปทางซ้าย หมายถึงโทนสีจะยิ่งเข้มมากขึน

7.  เมื่อปรับเสร็จแล้ว Click ที่ปุ่ม OK

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการใช้งานโดยทัศนีย์ความเห็น (0)