ถ้าต้องการให้เพื่อนที่รับจดหมายได้รับความประทับใจจากจดหมายของคุณ ให้เขียนด้วยน้ำหมึกเป็นคำแรก "โปรดใช้เตารีดรีดฉัน" แล้วต่อจากนั้นคุณก็ใช้ปากกาจุ่มลงในน้ำมะนาวคั้นแล้วเขียนคำเชิญให้มาในงานเลี้ยง หรือเขียนจดหมายที่เป็นความลับเฉพาะตามความต้องการ น้ำมะนาวที่แห้งติดอยู่บนกระดาษ เมื่อใช้เตารีดร้อนๆ รีด จะกลายเป็นสีน้ำตาลปรากฏข้อความต่างๆตามที่คุณเขียน