เมื่อคุณเดินทางไปไหนต่อไหนบ่อยๆ ให้เอาเข็มกลัดซ่อนปลายติดกระเป๋าไปด้วย เมื่อตะเข็บกางเกงหรือกระโปรงขาด จะได้หยิบมากลัดไว้ได้อย่างรวดเร็ว