เพื่อไม่ต้องใช้สายตามากเกินควร ให้ใช้ยาทาเล็บสีต่างๆ ทาเอาไว้ตรงหน้าปัดวิทยุ ที่บอกคลื่นของสถานีส่งที่คุณชอบ หรือป้ายที่หน้าเตาอบตรงอุณหภูมิที่ต้องใช้บ่อยๆ หรือที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้มีความพอเหมาะ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาหมุนหา