ลิ้นชักเก่าๆที่มีขนาดใหญ่หน่อย อาจจะเอามาดัดแปลงให้เป็นตู้แขวนได้อย่างเหมาะสม ทำขึ้นแล้วิดห่วงที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง ใช้โซ่ห้อยไว้ข้างฝา จะกลายเป็นเครื่องเรือนที่สวยงามได้