ถ้าต้องการให้โต๊ะที่ปูด้วยผ้าน้ำมันอ่อนนุ่ม และน่าใช้ ควรเอากระดาษหนังสือพิมพ์ปูบนโต๊ะหลายๆชั้นเสียก่อน แล้วจึงเอาผ้าน้ำมันปูทับ