เมื่อเวลาเดินทางไกล เวลาจัดกระเป๋า อย่าลืมกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆที่พับได้  หรือเป็นกระเป๋าผ้าพับใส่ไปด้วย เพื่อใช้ใส่เสื้อผ้าที่ใส่ แล้วจะได้ไม่ปะปนกับเสื้อผ้าดีๆ ที่ยังไม่ได้ใส่ตอนที่จัดกระเป๋าเดินทางกลับ