สถานีอนามัยปากทรง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 4 คน คือ

  • สุนิตย์ ปานกำเหนิด หัวหน้าสถานีอนามัย
  • ปัทมา บุญพะเนียด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
  • เบญจางค์ บุญซ้อน นักวิชาการสาธารณสุข 5
  • นันทนา ทาระการ พยาบาลวิชาชีพ 5

มีเรื่องราวดีๆ จะมาเล่าสู่กันอ่านต่อไป