จะลับมีดให้คม ให้ชุบมีดในน้ำร้อนก่อน เสร็จแล้วจึงนำมาลับ จะช่วยให้มีดคมเร็ว