เตาปิ้งบาบีคิวที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเพื่อไม่ต้องเสียเวลายกเข้าเก็บ เมื่อเวลาฝนตกใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่สวมเอาไว้ จะช่วยป้องกันสนิม แต่ข้อสำคัญเมื่อเวลาจะสวมจะต้องให้เตาเย็นเสียก่อน