ถ้ามีพลาสติกจากห่อขนมปัง ละลายติดอยู่กับหม้อกาแฟ หรือที่ปิ้งขนมปัง ให้ใช้ผ้าชื้นๆ จุ่มลงในเบ็กกิ้งโซดา เช็ดรอยพลาสติกที่เปื้อนออกจากภาชนะพลาสติกจะหลุดออกโดยไม่ทำให้ภาชนะเป็นรอยแต่อย่างใด