ถ้าเก็บโกโก้ในขวดที่ทำด้วยกระเบื้อง แล้วปิดฝาให้แน่นจะช่วยรักษาอุณหภูมิไม่ให้เปลี่ยนแปลง จะไม่ทำให้โกโก้เป็นก้อนหรือเสื่อมคุณภาพ