ควรรับประทานผลไม้สด แทนการดื่มน้ำผลไม้คั้น เพราะที่กากผลไม้ที่คั้นออกมานั้น มีไวตามินที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายเป็นจำนวนมาก