สายพานของเครื่องจักรเย็บผ้า อาจจะหย่อนยานได้ตามอายุการใช้งาน ให้คุณถอดออกมาแช่น้ำเสียบ้าง แล้วนำขึ้นมาผึ่งแดดให้แห้ง มันจะหดตัว แล้วนำมาใส่ไว้ตามเดิม  จะสามารถทำงานได้ดีเหมือนของใหม่