อะไรคือ พร สี่ ประการ

อลงกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ

อายุ คือ วายุหรือลม ที่พยุงร่างกายเราทั้งนอกและในให้สามารถเดินเหินได้สะดวก

วรรณะ คือ ผิวพรรณร่างกายที่สดใสเปรียบเสมือนธาตุดินที่ชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา

สุขะ คือ ความสุข อันเปรียบถึงน้ำที่ไหลอาบทั่วสรรพางค์กายให้ความชุ่มเย็นเป็นสุข

พละ คือ กำลังอันเข้มแข็ง แข็งแรงปราศจากโรคภัยอันคือธาตุไฟให้ความอบอุ่นแก่เบญจขันธ์ ในตัวท่าน

     ขอพรทั้งหลายจงบังเกิดแก่ผู้มีจิตศรัทธาในความดีงามทั้งปวงตลอดปีนี้และต่อๆไปเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ อ.มุจลินท์ความเห็น (1)

นมัสการพระคุณเจ้า

ตลอดปีและตลอดไปขอพร ๔ ประการ จงบังเกิดแด่พระคุณเจ้าด้วยเช่นกันนะเจ้าคะ