รายงานผลการนิเทศครั้งที่ 5/2549(ประจำเดือนมิถุนายน)

การเป่าขลุ่ยเบื้องต้นเพื่อจัดการเรียนรู้สาระดนตรี

          จากแผนนิเทศครั้งที่ 1 (เดือนธันวาคม2548)ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 18 มฐ.87 ตบช.และมีการเรียงลำดับปัญหาตามลำดับความสำคัญ  พบว่าแต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาแตกต่างกันไป และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบได้ใช้วิธีการ/นวัตกรรม/รูปแบบ แก้ปัญหาแตกต่างกันออกไปตามสภาพปัญหาของโรงเรียนนั้น ๆ

            ปัญหาการเป่าขลุ่ยเบื้องต้นเพื่อจัดการเรียนรู้ตามสาระดนตรี เป็นปัญหาของโรงเรียน 5 โรง ประกอบด้วยร.ร.วัดนอก ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ร.ร.วังทองสามัคคี ร.ร.วัดชลคราม และร.ร.บ้านคลองคราม จำนวน 26 คน ตามมาตรฐานที่ 8-9 ที่ครูขาดความรู้ในดนตรี และส่งผลต่อผู้เรียนขาดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  จึงได้ใช้วิธีการ การอบรมครูผู้สอนสาระดนตรีในช่วงชั้นที่ 1-2 พบว่า ครูผู้สอนสามารถเป่าขลุ่ยเบื้องต้นได้ทุกคนโดยมีการประเมินผลเป็นรายบุคคลจากวิทยากร และคาดว่าครูผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สาระดนตรีต่อไปได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 41930, เขียน: 01 Aug 2006 @ 10:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)