"ก.พ.ร." เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง ปั้น Virtual Academy สอน ขรก.

"ก.พ.ร." เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง ปั้น Virtual Academy สอน ขรก.
ก.พ.ร. เดินหน้าสร้าง " virtual academy" คว้าหลักสูตร mini MBA จากยักษ์ผู้ผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งให้ข้าราชการทั่วประเทศที่สนใจได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ พร้อมจับมือสวนดุสิตจัดหลักสูตรปริญญาโทรองรับผู้สนใจเรียนต่อ เผยแนวคิดต้องมีหลักสูตรบังคับอีเลิร์นนิ่งสำหรับข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ ก.พ.ร. กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่คือ mini MBA (mini Modern Business Administration) หรือหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงธุรกิจผ่านทางการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิ่ง ให้กับข้าราชการที่สนใจสามารถสมัครเข้าไปเรียนได้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถ     เข้าชมและลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่ www.opdcacademy.com เป็นลักษณะของ virtual academy ให้กับข้าราชการที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับหลักสูตร mini MBA ที่ ก.พ.ร. เปิดจำนวน 25 วิชา เป็นการซื้อไลเซนส์แพ็กเกจสำเร็จรูปจากบริษัท ธอมสัน เน็ทจี (Thomson Netg) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทาง ก.พ.ร. ได้มีการทำซับไตเติลรวมถึงใส่เสียงพากย์ภาษาไทยเข้าไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตร mini MPM ให้มีความทันสมัยขึ้น ทั้งรูปแบบการเรียนการสอน และ       การตอบปัญหาในแบบที่เป็นอินเตอร์แอ็กทีฟมากขึ้น  ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร อีเลิร์นนิ่งขึ้นตั้งแต่กลางปี 2547 คือหลักสูตร mini MPM (mini Modern Public Management) หรือหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทั้งหมด 10 หัวข้อวิชา ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กฎหมายมหาชน และการออกแบบกระบวนการใหม่    ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจ  มีผู้สมัครเข้าเรียนกว่า 6,000 คน และผ่านการสอบได้รับ e-certificate แล้วกว่า 2,000 คน     " วัตถุประสงค์หลัก

ของการจัดให้มีโครงการอีเลิร์นนิ่งคือ การสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง   ตามความสะดวก เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมแบบธรรมดาทั่วไป"
นายทศพรกล่าวว่า สำหรับหลักสูตร mini MPM นั้นเปิดให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการสามารถ       เข้าไปสมัครเรียนได้ แต่ในส่วนของหลักสูตร mini MBA นั้นเป็นการซื้อไลเซนส์มาและกำหนดจำนวน user account ไว้ที่ 400 คน จึงต้องสงวนสิทธิให้ผู้ที่เป็นข้าราชการที่จบปริญญาตรีเท่านั้น โดยผู้ที่เรียนจบและสอบผ่านได้      e-certificate จาก 1 ใน 2 หลักสูตรนี้ สามารถเข้าศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 2.5 แสนบาท  "สำนักงาน ก.พ.ร. มีแผนการพัฒนาหลักสูตร mini MPM จากที่มีอยู่ 10 หัวข้อวิชาให้มากขึ้นเป็น 200-300 วิชา ในอีก 2 ปีข้างหน้า และจะกำหนดให้เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับข้าราชการทุกคนที่ต้องเรียน โดยกำหนดให้มีผลในการเลื่อนขั้น  เหมือนข้าราชการในสิงคโปร์ เช่น ข้าราชการทุกคนต้องสอบผ่านวิชาตามที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนลำดับขั้น" นายทศพรกล่าว ประชาชาติธุรกิจ  31 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#virtual#อีเลิร์นนิ่ง#academy

หมายเลขบันทึก: 41924, เขียน: 01 Aug 2006 @ 10:23 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)