เศรษฐกิจพอเพียงแก้หนี้

 เมื่อวานนี้ช่วงหกโมงเย็น ฟังข่าวจากวิทยุประเทศไทย "เราเป็นหนี้ถึง ๓.๓ ล้านบาท โดยหนี้ทั้งหมดเกิดจากภาครัฐทั้งสิ้น ไม่ว่าจะจากรัฐบาล หรือ รัฐวิสาหกิจ"

 ฟังแล้วจนทันตาครับ เกิดมาก็เป็นหนี้แล้ว

 ในข่าวเล่าให้ฟังว่า "การดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยยึดมั่นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนทางเดียวจะแก้ปัญหาได้ ครับ"

 ช่วยกันครับ อยู่อย่างพอเพียง ใช้อย่างพอเพียง บริโภคด้วยความระมัดระวัง แต่

 ใช้พลัง สร้างสรรค์ สร้างเสริม นำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน ช่วยกันพัฒนา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันครับ

JJ