ศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์

 เช้าวันนี้ขอแสดงความยินดีต่อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ได้มีศาสตราจารย์ คนใหม่ล่าสุด สาขาศัลยกรรมตกแต่ง คือ อาจารย์ หมอบวรศิลป์ ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ และไปเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งที่ โรงพยาบาลศิริราช

 ผลงานที่โดดเด่นคือ งานวิจัยเรื่องปากแหว่งเพดานโหว่ นอกจากเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งฝีมือดี (เคยผ่าให้ JJ มาแล้ว) ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดการโรงพิมพ์ ม.ข ผู้ประเมิน TQA

 ปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 คุณหมอบวรศิลป์ เป็นเขยของภาควิชารังสีวิทยา โดยสมรสกับ รองศาสตราจารย์ ปรารถนา มีทายาท ๒ คนครับ

JJ