เรียน อ วัลลาที่เคารพ

ได้นำ ไฟล์ที่อาจารย์ให้ไปใช้เองและให้ทัมยาต้านไวรัสเด็กของเชียงรายใช้ ทั้งทีมรพ ทีมองค์กรเอกชนและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในการประชุม ยาต้านไวรัสเด็กในวันที่ 18-19 ที่ผ่านมา ทีมพอใจมากค่ะ

มีคน พูดถึงใน AAR ด้วยว่าเราทำแบบมวยวัดโดยไม่มีทฤษฎีมาตั้งนานไม่ทราบว่าที่ทำอยู่เขาเรียกเป็นคุณอำนวย คุณลิขิต คราวนี้ทำได้ครอบคลุมกว่าเดิม

ใน(http://gotoknow.org/planet/pedaids)

 

อยากเล่าเรื่องทีมเบาหวานรพ เชียงรายให้อาจารย์ฟังต่อ ว่า

ทีมเราประชุมกันล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และได้ร่างสรุปการประชุมแนบมาด้วย และได้ เอาเข้า Gotoknow blog ด้วย

http://gotoknow.org/blog/DMCR เพื่อให้สมาชิก เข้าชม และได้ประสานงานให้เกิดความต่อเนื่องเลยค่ะ

อยากให้อาจารย์แนะนำ Foot care การคัดกรอง การจัดการบริการให้ครอบคลุมผู้ป่วย และอื่นๆแล้วแต่อาจารย์จะเห็นจุดน่าแก้ไขนะคะ

คำแนะนำที่อาจารย์กรุณาให้จะได้นำขึ้น WEBBLOG ต่อไป

 

ขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆ และขออนุญาติ เชิญ อาจารย์ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ชองทีม และที่ปรึกษาทางไกลของทีมด้วยนะคะ

 

พญ รวิวรรณ