วันนี้วันอาทิตย์ ดิฉันและเพื่อนๆ ได้มาอบรมการใช้ www. gotoknow.org  ได้รับความรู้มากมาย มีทักษะและสามารถนำไปใช้ได้ ดิฉันต้องขอขอบคุณคณะวิทยาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน