วันนี้จัดสัมมนาเรื่อง Gotokhow.org  วิทยากรบรรยายดีมาก