GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

To start gotoknow and go to learn for educational administrators

gotoknow สำหรับผู้บริหาร
จากความเปลียนแปลงในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ  นอกจากนี้ความรู้ในตัวมนุษย์มีมากมาย  ไม่มีการถ่ายทอดไปสู่คนอื่น  ในวงการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้โดยใช้ gotoknow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41666
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

มีความรู้อะไรเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ลปรร.)ได้นะครับ....