วันนี้เรียนวิชาการบริหารงานวิชาการที่ตึก 13  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่  เป็นการสร้างบล็อกบนเว็บไซด์  ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริหารยุคICTมาก