ดูแลตัวเองบ้างนะ  งานหนักก็พักสักหน่อย

แล้วก็ลุยต่อ