ดีใจมากที่ได้เป็นสมาชิกของ gotoknow เพราะผมจได้ รู้ และรวบรวมความรู้