วันนี้ได้มาอบรมการเข้าใช้Gotoknow ดีใจมากแม้จะ เครื่องช้ากว่าที่บ้านมากแต่ก็จะอดทนในการเรียนรู้ คงใช้ประโยชน์ได้มากเลยงานนี้