ตื่นนอนตั้งแต่ตี 5 จะทำการบ้านส่งอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ทำ เลยนอนต่ออีก 3 ชั่วโมง มาเข้าร่วมสัมมนาได้รู้จัก gotoknow