วันนี้ได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการweb. gotoknow.org ได้เพิ่มความรู้มากๆ

สมัครเป็นสมาชิกแล้ว โดยใช้นามแฝงว่า  bank