ในวันที่ 30  กรกฎาคม  2549  อบรมเรื่อง  Gotoknow.org  ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกใหม่  มีความรู้สึกสนุกมาก  ได้พบกับเพื่อน ๆ มากมาย  มีความสุขกับการเรียนรู้ที่ได้รับแต่เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยไม่นั้นก็คงได้ความรู้ยิ่งกว่านี้  ส่วนความรู้ที่ได้รับวันนี้คงมีประโยชน์อย่างยิ่ง