ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ก็คือ การมีเป้าหมายที่แน่นอน