วันนี้ได้เรียนรู้การสร้างบันทึกจาก gotoknow.org  ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น  รู้จักแหล่งเรียนรู้เพิ่มชึ้น  ทำให้พบว่าโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าศึกษาค้นหา  ไม่มีใครแก่เกินเรียน  เริ่มค้นหาตัวเอง  พัฒนาศักยภาพที่มีให้พร้อมใช้อยู่เสมอ  แล้วจะเห็นคุณค่าของตนเอง

                                                            ขอบคุณ

                                                               นพ