กรรมของคำนินทา

 

 

                        “คนใจร้าย” หมายนินทาว่าลับหลัง

ชีพพ่ายพังเพราะพาลด้วยมานเผลอ

คิดเพียงแค่ “แง่ลบ” ที่พบเจอ

ตนเลิศเลอเหลือล้น “ดีคนเดียว”

 

                         ผู้นินทาฝึกจิต “คิดด้านลบ”

เพื่อนที่พบคบหาพาไปเกี่ยว

ต่างนินทาพาผสมกันกลมเกลียว

แต่ไม่เหลียวแลมอง “เรื่องของตัว”

 

                         คนนินทาจดจ้อง “มองความผิด”

เลวชอบคิดดีไม่ข้อง “มองไม่ทั่ว”

“ผิดคนอื่นเหลือทน” แสนหม่นมัว

ผิดของตัวมากมายไม่เคยมอง

 

                       ผู้นินทา “มุ่งหมายทำลายเขา”

เติมจิตเราเต็มล้นสิ่งหม่นหมอง

“หลงลืมตัว” ไม่ริเร่งตริตรอง

สืบครรลองแห่งกรรมมุ่งทำเอง

 

                        เมื่อ “จิตขาดเมตตานินทามาก”

ยืนใกล้ปากเหวลึกนึกว่าเก่ง

หลงกองคูถมีค่าน่าครื้นเครง

ไม่กลัวเกรง “เวรกรรมคำนินทา”

 

                        “หมายนินทาหาบาปจิตหยาบกร้าน”

เด่นดิบด้านฝึก “จิตขี้อิจฉา”

บาปย่อมหนุนบุญย่อมห่างทางวาจา

การเกิดมาทั้งทีมีแต่กรรม

 

 

โสภณ  เปียสนิท

39/3 เขาพิทักษ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110